Kiếp Nào Có Yêu Nhau

Thúy-Liên quay sang hỏi Linh khi xe đã ngừng hẳn: - Phải chỗ này không? Linh gật đầu: - Đúng rồi. Anh Lâm nói là tiệm café ở góc đường gần chỗ anh ấy làm, tiện cho anh ấy ra đây gặp mình buổi trưa. Đưa tay mở cửa xe Linh nói tiếp: - Thúy-Liên về đi. Chừng nào mình gọi, ra đón nhé. Thúy-Liên ngần ngại: - Còn sớm quá. Hẹn với trai mà tới sớm hạ giá mình. Linh bật cười:

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG