Kỷ vật của người tình

Bà Vũ Bá tiếp mục sư Lê Thụ ở trong căn phòng khách sang trọng của nhà bà. Ngài Mục sư Thụ hôm nay có dáng điệu thật lành nghề. Khuôn mặt trang nghiêm của ngài làm cho ta nhớ lại sự im lặng nặng nề đầy sự tôn kính mà người ta thường áp dụng mổ khi đến chia buồn với một người vừa mới bị một cái tang đau đớn. Đúng ra thì Mục sư Thụ đang đứng trong một tình trạng khó xữ.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG