Lấy chồng xa

Chim đa đa đậu cành đa Chồng gần không lấy, bậu lấy chồng xa Giờ đây cách trở quan hà Trông về cố xứ, lụy sa hai hàng Quê nội tôi là một làng nhỏ ở một vùng quê hẻo lánh ở miền Bắc, làng La Khê thuộc tỉnh Quảng Yên. Ông nội tôi làm nghề bốc thuốc và dạy chữ nho cho vài mươi đứa trẻ ở trong làng.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG