Lên non hái trái

Nguyễn Lệ Uyên Nước trên cao chảy xuống ì ầm Vượn bồng con lên non hái trái (ca dao) .ngày. tháng. năm. Gửi anh, Tính từ ngày xách va li lên tàu, đến nay đúng hai tháng. Khoảng thời gian không dài không ngắn, giữa núi rừng trùng điệp này, đủ để tôi mang trái tim ra nghĩ về cách hành xử của mình và không thể không giải bày với anh bằng những suy nghĩ dài lê thê, với lòng mong mỏi anh và những người thân yêu sẽ dần hiểu tôi. .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG