Truyện ngắn Mẹ và em

Khi bắt tay giã từ, ông quản lý an ủi Lưu: - Anh nên vui vẻ. Mỗi tuần anh chỉ phải lên đây có hai buổi. Đi mười cây số thì có nghĩa gì? Đường tráng nhựa tốt Lưu chỉ bắt tay mà không nói. Không phải vì buồn mà vì anh đang bâng khuâng, đang bỡ ngỡ, đang xúc động. Khung cảnh trước mặt anh liệu có phải là một cảnh thực không? Hay đó là một cảnh mà anh đã sống trong quá khứ do một bàn tay huyền diệu nào làm hiển hiện lại trước mắt anh,.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
611    6    1    13-05-2021