Một chút Liêu trai tại Hàng Châu

Nguyễn là người đất Hà thành, tính tình phóng khoáng ưa chuyện phong tình nhưng cũng chưa thấy một ai nói gã là con người hư hỏng. Nguyễn đọc nhiều biết rộng, những khi đàm luận văn chương thường đưa ra đuợc những ý khác hẳn với những nhận định thông thường làm cho mọi người phải bội phục. Bình sinh gã thích đọc thơ Đường.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
193    3    1    13-05-2021