Nhớ chiều xuân hôm đó

Đồi Phượng Hoàng, ngày tháng năm 197 Sim thân quí, Sau mấy ngày ăn Tết sớm với gia đình, Quân trở lại đơn vị vào trưa 30 tháng chạp. Chưa kịp nghỉ ngơi thì xế chiều lại được lệnh ba lô ra bãi đáp bay gấp vào đồi Phượng Hoàng. Sim thấy không, lính chiến là thế đấy, đâu có được nghỉ ngơi nhiều. Cũng may mấy ngày nay tiền đồn này tạm bình yên vô sự. À

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    6    1    16-05-2021