Những bức thư viết tay trái

Cha mất khi Khanh mới 6 tuổi. Ấy là năm cải cách. Người ta quy nhà Khanh địa chủ. Nhà cửa, đồ đạc, ruộng đất bị tịch thu chia cho cố nông. Cha dựng cái lều trên nền đất cũ. Rồi cũng từ cái lều rách nát ấy, cha ra đi không một lời trăng trối, sau nửa năm trời ốm lay lắt. Cũng may, mấy chị em Khanh còn có mẹ và bà con thân thuộc lối xóm chở che. Mẹ Khanh cố gượng dậy, lầm lũi nuôi dạy chị em Khanh. Bà quyết nuôi chúng nên người

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    8    1    16-05-2021