Nỗi Buồn Khó Quên

Vừa nghe xa tiếng ầm ầm của một cái xe tăng chắc T54 tôi nghĩ nó quên mất ngay đây có M48 rồi mà, làm bữa ăn gián đoạn. Tôi chẳng nuối tiếc nhưng nay trận đánh đã đến gần thiệt rồi a. Tôi tự hỏi thế. Nỗi buồn của chính bản thân chẳng phải vì chuyện mình, mà là chuyện người, bỗng dưng vô cớ dây vào chuyện “ôm rơm rặm bụng” mang tính cách nhân đạo nhưng do đó bị vạ lây.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
155    14    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.