Nỗi Buồn Khó Quên

Vừa nghe xa tiếng ầm ầm của một cái xe tăng chắc T54 tôi nghĩ nó quên mất ngay đây có M48 rồi mà, làm bữa ăn gián đoạn. Tôi chẳng nuối tiếc nhưng nay trận đánh đã đến gần thiệt rồi a. Tôi tự hỏi thế. Nỗi buồn của chính bản thân chẳng phải vì chuyện mình, mà là chuyện người, bỗng dưng vô cớ dây vào chuyện “ôm rơm rặm bụng” mang tính cách nhân đạo nhưng do đó bị vạ lây.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG