Pho tượng

Cô bé hỏi người lính : - Tết năm nay nữa, ông bao nhiêu tuổi? Hình như người đàn ông không chờ đợi câu hỏi bất ngờ đó nơi cô gái. Ông gỡ điếu thuốc khỏi môi. Điếu thuốc bị ngậm chết ở một vị trí khá lâu/có lẽ thế/cho nên khi được gỡ ra, một lớp giấy mỏng còn dính lại nơi môi. Người đàn ông gỡ bỏ lớp giấy mỏng trước khi trả lời cô gái : - Tôi già rồi. - Bao nhiêu và thế nào mà ông cho là già?.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    6    1    16-05-2021
6    4    1    16-05-2021