Sứ Mạng Hạnh Phúc

Chi những lời bàn tán của thiên hạ đến tai tôi, Xuân Vũ đã ngoại tình gần một năm nay rồi. Chồng tôi có nhân tình? Câu hỏi nặng như búa bổ. Đau nhức cả đầu. Chàng nói với tôi, công ty cần chàng làm thêm thứ bảy. Từ bảy, tám tháng nay, tôi vẫn tin như vậy. Tôi tập thói quen tin tưởng tất cả những gì chàng nói.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    8    1    16-05-2021