Thư Xuân gởi Bé

Plei Blang Yam, ngày. tháng. năm 197 Bé nhớ, Chẳng biết thư này Bé có nhận được không và sẽ nhận trước hay sau Tết đây, vì từ tiền đồn này về xóm nhỏ của Bé xa quá mà ! Mới đó mà mình xa nhau chừng một tháng rồi hả Bé. Ôi. Sao thời gian qua nhanh quá vậy !

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG