Vết Hằn Năm Tháng

Mình về có nhớ ta chăng? Ta về ta nhớ hàm răng mình cười (Ca dao) Biên bản hội đồng đánh làm năm bản, đặt trên bàn. Các giám khảo lần lượt ký vào chỗ trống trước tên mình. Tên các giám khảo xếp thẳng hàng, thản nhiên, vô nghĩa. Những họ Nguyễn, họ Trần lặp lại, những chữ lót Văn, Đình, Trọng, Đức không “nói” một cái gì hết. Chữ chỉ tên cũng vậy.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
18    15    0
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG