Vòng Tay Tình Yêu

C hỉ là truyện. Sau mùa thi thư viện nhà trường vắng hoe, tôi len lỏi giữa những giá sách tìm một cuốn mượn mang về nhà. Trời cuối thu đã chớm lạnh, không phải tới trường, nằm dài trong chăn đọc sách có lẽ thú vị hơn là ra ngoài dạo chơi. Sách tiếng Việt tại University of Toronto này thật dồi dào nhưng nhiều cuốn của những tác gỉa nổi danh tôi đều đã đọc qua nên vẫn cứ ngần ngừ lựa chọn, lấy sách xuống rồi lại đổi ý, cuối cùng mở một tập truyện của một.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG