Bảo mật Gmail

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH. KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ Đề tài. Nghiên cứu, tìm hiểu bảo mật trong hệ thống. mailGiáo viên hướng dẫn:Công nghệ bảo mật. trong gmailKhi bạn sử dụng dịch vụ của Gmail, Gmail muốn bạn biết .rõ cách Gmail đang sử dụng thông tin và cách bạn có thể .Chính sách bảo vệ sự riêng tư của mìnhChính sách của Gmail về sự riêng tư giải thích:. Loại thông tin Gmail thu thập và lý do thu thập Cách Gmail sử dụng thông tin đó Các lựa chọn mà Gmail cung cấp, bao gồm cả cách truy . cập và cập nhật thông tin chúng tôi ập thông tin nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn . Gmail thu th. cho tất cả người dùng của mình – từ việc nghĩ ra những . việc cơ bản như ngôn ngữ của bạn, tới những điều . phức tạp hơn như quảng cáo nào bạn thấy hữu ích nhất . hoặc những người nào quan trọng nhất đối với bạn trên . mạng trực tuyến Gmail thu thập thông tin bằng hai cách: Thông tin bạn cung cấp cho Gmail. Ví dụ: nhiều dịch . vụ của Gmail yêu cầu bạn đăng ký tài khoản Google. . Khi bạn thực hiện việc đăng ký, Gmail sẽ yêu cầu cung . cấp thông tin cá nhân, như tên, địa chỉ email, số điện . thoại hoặc thẻ tín dụng của bạn. Nếu bạn muốn tận . dụng tối đa tính năng chia sẻ mà Gmail cung cấp, Gmail . cũng có thể yêu cầu bạn tạo Tiểu sử trên Googleđể . hiển thị công khai, tiểu sử này có thể bao gồm tên và . ảnh của bạn. Gmail chúng tôi nhận được từ việc bạn sử dụng . dịch vụ của chúng tôi. Gmail có thể thu thập thông tin . về các dịch vụ mà bạn sử dụng và cách bạn sử dụng các . dịch vụ này như khi nào bạn truy cập trang web có sử . dụng dịch vụ quảng cáo của Gmail hoặc khi nào bạn . xem và tương tác với các quảng cáo và nội dung của . Gmail. Thông tin này bao gồm: Thông tin về thiết bị Gmail có thể thu thập những thông tin cụ thể về thiết bị . (như kiểu phần cứng, phiên bản hệ điều hành, ký hiệu . nhận dạng duy nhất của thiết bị và thông tin mạng di . động, kể cả số điện thoại của bạn). Google có thể kết . hợp ký hiệu nhận dạng thiết bị hoặc số điện thoại của . bạn với Tài khoản Google của bạn Thông tin vị trí Khi bạn sử dụng dịch vụ có xác định vị trí của Google, . Gmail có thể thu thập và xử lý thông tin về vị trí thực . của bạn như tín hiệu GPS đã gửi từ thiết bị di động. . Gmail cũng có thể sử dụng nhiều công nghệ khác nhau . để xác định vị trí như dữ liệu cảm biến từ thiết bị của . bạn, dữ liệu này có thể cung cấp thông tin chẳng hạn Thông tin nhật ký Khi bạn sử dụng dịch vụ của Gmail hoặc xem nội dung . do Google cung cấp, Gmail có thể tự động thu thập và . lưu trữ các thông tin nhất định trong nhật ký máy chủ. . Thông tin này có thể bao gồm:. các chi tiết về cách bạn sử dụng dịch vụ của Gmail chẳng hạn . như truy vấn tìm kiếm của bạn thông tin nhật ký hệ thống điện thoại như số điện thoại của . bạn, số chủ gọi, số chuyển tiếp, thời gian và ngày gọi, thông tin . định tuyến SMS và loại cuộc gọi Địa chỉ giao thức Internet thông tin sự cố thiết bị như lỗi, hoạt động của hệ thống, cài đặt . phần cứng, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và thời . gian bạn yêu cầu và URL giới thiệu cookie có thể nhận dạng duy nhất trình duyệt hoặc Tài khoản Số ứng dụng duy nhất Các dịch vụ nhất định bao gồm số ứng dụng duy nhất. . Số này và thông tin về cài đặt của bạn (ví dụ: loại hệ . điều hành và số phiên bản ứng dụng) có thể được gửi . tới Google khi bạn cài đặt hoặc gỡ cài đặt dịch vụ đó . hoặc khi dịch vụ đó định kỳ liên hệ với máy chủ của . chúng tôi, chẳng hạn như để lấy bản cập nhật tự động Lưu trữ cục bộ Gmail có thể thu thập và lưu trữ thông tin (bao gồm cả . thông tin cá nhân) cục bộ trên thiết bị của bạn sử dụng . các cơ chế như lưu trữ web của trình duyệt (kể cả . HTML 5) và bộ nhớ cache dữ liệu của ứng dụng. Cookie và ký hiệu nhận dạng ẩn danh Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ khác nhau để thu . thập và lưu trữ thông tin khi bạn truy cập dịch vụ của . Goog

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.