Angel*Vs*Devil

Tồn tại song song với thế giới loài người chúng ta là vô số các thế giới khạc Mỗi thế giới có những đặ trưng riêng về trí tuệ, phép thuật, bla bla bla. Và thế giới nơi tác giả đang ở đây, có lẽ là tiêu biểu cho sức mạnh của trí tuệ, với những phát minh khoa học, tác phẩm nghệ thuật đi vào lịch sử

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
196    5    1    16-05-2021