Bói trinh

Khi tôi biết đóng thẳng chiếc đinh đầu tiên lên tường, má lắc đầu thở dài. - Đàn bà, chỉ nên biết những thứ trong chừng mực mình cần biết. Đàn ông lấy một người đàn bà, chứ không ai tự cưới cho mình một người đàn ông nữa trong nhà đâu con.