Chiếc lá mùa đông

Trên đời này có bốn cái ngủ của ông bà già hồi xưa mà cho tới nay vẫn chưa biết về cái ngu đó là gì! xin cáo lỗi với quý vị rằng tôi nói chữ ngu vì trong câu phải dùng chữ ấy, thật sự ra là tôi không trách những thân hữu tại vì bị ảnh hưởng bởi năm xưa khi con cái lớn lên đủ tuổi; thì cha

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG