Truyện ngắn Cô bé cà phê

Anh đứng sau quầy giữa bao nhiêu ly tách đầy bã trà, bã cà phê Định đưa gọn chúng lên khay đem lui nhà sau để cọ rửa, chợt anh ngẩng lên khi tụi con trai trong quán bỗng xầm xì

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG