Cô bé Osin

Cái tin nó làm oshin part-time làm cho cả bọn trong phòng nhốn nháo hẳn lên. Bọn nó vừa khuyên can, vừa chọc ghẹo. Nhỏ Thu là bạn thân nhất của nó cũng ra sức ngăn cản, nó bảo: - Con hâm! Mày điên hả? Hết việc rồi hay sao mà chọn việc đó. Tụi nó làm như thể công việc đó xấu xa, ghê tởm và đáng lên án lắm, nó thì chẳng nghĩ như thế, công việc đó cũng lương thiện đấy chứ, nhưng với bọn sinh viên thì có vẻ hơi tầm thường.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
0    7    1    16-05-2021