cô gái nhà nghèo và công tử nhà giàu – phần 1

Tôi là một người bình thường,học ở một trường bình thường nằm ở quận ngôi trường bé xíu nằm cạnh bờ sông với 1200 học nào cũng vậy đi học,ròy lại về nhà bỏ cặp xuống là di phụ thêm ở quán phở. lên tới trễ là bi trừ lương tháng này đó!

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG