CON SỐ BA

Đen. lạnh lùng, tĩnh lặng Trắng. thanh khiết, nhẹ nhàngnhưng cũng lắm tang tóc. Tím. buồn, cô đơn Ba sắc màu. ảm đạm!!! 3 giờ 33 phút 33 giây. thời điểm cơn mưa ào xuống. anh đến bên em. 3 giờ 33 phút 33 giây. cũng là lúc anh chìa tay ra, im lặng. Và 3 ngày. em thay đổi được một con người.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    3    1    13-05-2021