Điều ước muộn màng

Hằng tuần, cứ chiều thứ bảy bà Nhâm lại ra đầu làng để đón Huân, con trai, và thằng Chiến, cháu nội từ trên thị trấn huyện về nghỉ ngày chủ nhật. Hôm nay bà Nhâm hết đứng lại ngồi mà hai cha con thằng Huân vẫn chưa về. Có lẽ Huân bận công việc gì chăng? Hay là thằng bé Chiến lại bị ốm. Đang nghĩ ngợi mung lung trong đầu thì bà Nhâm nghe tiếng gọi:

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    5    1    13-05-2021