Đồ tồi!Tôi yêu anh – phần 4

Nó đang miên man suy nghĩ những điều bà Hiền nói chợt Vĩnh Quân cắt ngang dòng suy nghĩ của nó: - Này! - Vẫn cái giọng to - thô - khó nghe của hắn. - Tôi có điếc đâu mà anh gọi to thế? - Nó bực mình lém con mắt đầy tức giận vào Vĩnh Quân. - Ko điếc nhưng đang đơ trên cành mơ. - Hắn thản nhiên buông

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG