Đưa sáo sang sông

Bà Hai Thoan ******** , lại thêm cả nghề chứa trọ ở cổng sau chợ Niệm . Chợ Niệm đây là chợ Niệm Nghĩa , nằm ở bên sông Cửa Cấm . Chợ Niệm Nghĩa trước chỉ họp mỗi tháng bốn phiên, nhưng gần đây hàng buôn lậu ********** sang nhiều nên cũng họp lung tung thất thường . Giáp Tết , chợ ngày nào cũng họp

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.