Đưa sáo sang sông

Bà Hai Thoan ******** , lại thêm cả nghề chứa trọ ở cổng sau chợ Niệm . Chợ Niệm đây là chợ Niệm Nghĩa , nằm ở bên sông Cửa Cấm . Chợ Niệm Nghĩa trước chỉ họp mỗi tháng bốn phiên, nhưng gần đây hàng buôn lậu ********** sang nhiều nên cũng họp lung tung thất thường . Giáp Tết , chợ ngày nào cũng họp

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    6    1    24-06-2021