Truyện ngắn Em hãy còn thơ

thủa ấy, tôi còn học ở trường Quốc học Huế. Năm tôi mới trọ ở nhà bà Vĩnh thì tôi vừa lên năm thứ ba ban Thành - Chung. Bà Vĩnh không phải là một người "nấu cơm" cho học trò. Bà là vợ hầu một ông Phủ đã về hưu. ông Phủ thường ở nhà quê, gần dưới Truồi

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    7    1    24-06-2021
3    3    0    24-06-2021
184    15    2    24-06-2021