Hai người đàn bà xa lạ

"Chị Tẹo ơi, chị sống khôn chết thiêng, chị biết gì chị bảo em với, bây giờ em mới hiểu chị đã từng khổ thế nào." Chị đứng bên bàn thờ người vợ trước của chồng và đang nghẹn ngào nói chuyện với người ấy ở thế giới bên kia. o0o Chồng chị hy sinh ở chiến trường

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG