Hai người trẻ lan man cuộc đời Lê Phan

Đừng trở mình như vậy nữa. Khó ngủ lắm sao? - Không biết. Tự dưng thèm nói quá mày ạ. - Tưởng gì chứ lắng nghe là một công việc không khó. Tao sẵn sàng đây! Mày có gì thì cứ rút ra mà nhét hết vào tao, tao chứa tiếp cho. Giữ nhiều nặng đầu lắm. - Mày lúc nào cũng tốt với tao. Sáng nay tao lại gặp nó. - Thùy à? Hữu duyên thiên lý.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG