Hạt bụi ở lại trong mắt

Điểm thi môn Lý, Nhi được 8 điểm, mừng nhé ! - Thật à? Nhi chợt cười buồn trước tin báo của Dung. - Còn Dung? - 6 điểm ! Tiếc quá, mình đã cố gắng hết sức. Nói vậy, nhưng Dung cũng thấy vui vui. Dung bằng lòng với kết quả thi môn Lý học kỳ I, vì Dung biết năng lực của mình chỉ đến mức ấy

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG