Hãy đến chậm, Hè ơi!

Thầy giám thị chỉ dãy lầu và trao cho tôi tờ giấy vào lớp. Tôi thập thò trước cửa một phòng học. Phía trước bảng đen là tấm lưng áo trắng. Người thầy đang cắm cúi viết, chợt quay nhìn ra cửa. Tôi giật thót người

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG