Truyện ngắn Hẹn yêu

Cũng như sau cụm từ "chuyện dài lắm" bao giờ cũng là một số câu chuyện buồn, sau mỗi chữ "nhưng" thường là những điều kô hề mong đợi. Trong trường hợp này cũng vậy. An gửi tin nhắn cho tôi. Tôi đã từng chỉ cần một cái nhìn để quyết định theo đuổi An, nhưng tiếp theo đó là thêm một tháng để thực hiện điều đó

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    5    1    24-06-2021