Họa Phúc

Cõi đời giả tạm, truyện thật hư. Riêng chị xin giữ nét đẹp của nhân vật. Thương tặng. Nữ. Cao một mét sáu nhăm, tóc dài, thon thả. Tôi không biết phải bắt đầu như thế nào. Những mẩu tin tìm bạn hoặc ngắn ngủi, khô khan, hoặc phồng lên như quảng cáo thuốc nhuộm tóc, kem đánh răng, bột giặt

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG