Hồi ức

Nó ngồi đó, bên cạnh cửa sổ, nhấm nháp vài giọt rượu và suy nghĩ về những hồi ức mà nó có được. Thật lạ, nó luôn có được mọi thứ, ai cũng biết điều đó. thế nhưng tất cả hầu như không ai nghĩ rằng nó đang thiếu. không ai biết. Chỉ mình nó biết! Nó mỉm cười, khó hiểu???

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG