Truyện ngắn Kết thúc một Tình yêu

Bỗng nhiên có một buổi chiều rảnh rỗi và trống vắng. đến vô lý theo kiểu ta đã lên lịch cho đủ 30 ngày trong tháng thì bỗng nhiên không hiểu sao lại nhẩy đâu thêm một ngày 31. Tan học tôi lơ ngơ xách cặp ra khỏi lớp, vô tình gặp Phong trước cổng trường đang huyên thuyên gì đấy với An – con bé có mái tóc dài và má lúm đồng tiền duyên chết người

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    1    1    11-04-2021