Khe cửa hẹp

Tôi là đứa con gái duy nhất của cha mẹ , và trời ban cho tôi một nỗi bất hạnh để tương ứng với niềm hạnh phúc của một đứa con chắc chắn được cưng chiều nhất . Tôi bị Liệt hai chân từ bé Chỗ ngồi muôn thuở của tôi là chiếc xe lăn đắt tiền . Nó khác con người ở chỗ khi di chuyển không bao giờ rời mặt đất . Nhưng giống đôi chân ta tức là theo năm tháng không cần lớn thêm lên .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
72    21    4    11-05-2021