Lá rụng về cội Quan Dương

Apartment nơi chàng ở nằm trên tầng hai, phiá sau phòng ăn là một balcony nhỏ. Ở đây có chiếc ghế nhựa, mỗi chiều chàng thường ngồi lên đó, vừa hút thuốc vưà nhìn thiên hạ phiá dưới. Hoặc mỗi khi có điều gì phiền não chàng cũng thường nhìn trời đất quạnh hiu thổi những ngụm khói cay xè đắng nghét vào không gian để trầm tư mặc tưởng.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG