Lá rụng về cội Quan Dương

Apartment nơi chàng ở nằm trên tầng hai, phiá sau phòng ăn là một balcony nhỏ. Ở đây có chiếc ghế nhựa, mỗi chiều chàng thường ngồi lên đó, vừa hút thuốc vưà nhìn thiên hạ phiá dưới. Hoặc mỗi khi có điều gì phiền não chàng cũng thường nhìn trời đất quạnh hiu thổi những ngụm khói cay xè đắng nghét vào không gian để trầm tư mặc tưởng.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
162    1    1    25-05-2024
35    75    1    25-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.