Lại một sinh nhật không có Em

‘Thì bỏ năm nay đi.’ ‘Bỏ mang tội chết.’ ‘Chúa tha tội cho mình mà em. Anh xem Kinh thánh không thấy chỗ nào Chúa bắt người ta Giáng sinh phải đọc kinh cầu nguyện.’ ‘A ! Anh lại bắt chước tụi ‘Nhân chứng Giê-Hô-Va’ lý luận tầm bậy rồi. Ba má em nghe được có nước từ anh luôn. Thôi anh ráng chờ, bữa sau Giáng Sinh em tới, nấu bánh canh cua cho anh ăn.’

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
193    3    1    13-05-2021
3    6    1    13-05-2021