Truyện ngắn Lấy chồng khác làng

Thật thì cũng làng trên chạ dưới trong hàng huyện, chẳng xa mấy. Đứng gốc cây đề ngoài cổng đồng trông qua bờ đìa, mờ mờ trong lùm cây muỗm cổ thụ nhô lên hai cái cột trụ tam quan đình, những hôm quang trời, bên này cũng thấy được lằn đê chắn ngang tầm mắt.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    5    1    23-06-2021