Mai vàng cát trắng

Ông chống liếp lên đi, tài bảy giờ qua mất rồi đó! - Bảy giờ. à. bảy giờ - Ông lão ngồi dậy lơ mơ - Vậy thằng Cu Đen đâu? - Nó vô núi hồi sớm. Bốn giờ tụi bạn đập liếp ầm ầm, ông dậy mà không nhớ à? - Ừa - Lão đấm lưng, thả chân xuống bộ ván, theo thói quen quờ quờ tìm đôi dép. Sực nhớ, bữa qua

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG