Nấm mồ

Ông đi qua, bà đi lại đều nhìn vào cái mô đất nho nhỏ bên đường cạnh sông Lệ Giang, cắm đầy hương. Chân hương cũ xoè ra như một đài hoa lớn, hương mới cắm ở giữa như cái nhuỵ cháy nghi ngút toả mùi ngan ngát, lan xa. Những người gánh cá vào chợ

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    4    1    24-06-2021
3    5    1    24-06-2021
11    4    0    24-06-2021
5    8    1    24-06-2021