Năm tháng đi qua

Anh Hải tuyên bố cưới vợ. Cả nhà giật mình. Chưa hết, vợ anh không ai khác chính là chị Hoan, người đàn bà vừa già vừa xấu, hơn anh một tuổi. Vấn đề gì, con trai sự nghiệp mới là hàng đầu, cưới vợ mà có cơ hội thăng tiến thì cưới, đó cũng là một cách, anh thủng thẳng vậy

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG