Nắng mới trong rừng khuya

Đến chân đồi thông, Phương đứng lại tần ngần như e ngại. Bên kia đồi là đồn điền của ông Hàn Trí. Chàng chắc rằng ông Hàn bà Hàn hiện còn ở Hà Nội, ở nhà chỉ có một mình cô con gáị Chàng đợi mãi mới có dịp may mắn như thế, lấy cớ vác súng đi săn, lần mò hơn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    5    1    12-05-2021
5    2    1    12-05-2021