Ngày tình yêu --Vladimir Belobrov & Oleg Popo

Bà trưởng phòng Valentina Mikhailovna Komarova gọi Shapovalov lên phòng từ sáng sớm, bà khoá trái cửa phòng, bỏ chìa khoá vào khoảng trống giữa ngực, xoài người ra bàn và nhắm mắt lại. - Chị làm sao thế? - Shapovalov hỏi. Komarova hơi ngẩng đầu lên

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN