Những ông Vua

Ngày ngày tôi vẫn thường đi qua cái ngõ nhỏ ấy và thỉnh thoảng chạnh lòng nhớ đến một người quen. Nhưng lần nào cũng vậy, định rẽ vào ngõ thì lại nhớ ra việc khác cần làm gấp. Thế nên cái ý định của tôi chỉ được thực hiện vào một ngày mà tôi chẳng biết nên đi đâu làm cái gì, một ngày buồn tẻ trong vô số những ngày buồn tẻ của tôi

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG