Oan Gia - part 1

Truyện kể rằng vào năm đã lâu lắm rồi, xa xửa xa xưa, đời nảo đời nao, tại trấn kukuriô của vương quốc kukuriơ có 2 gia tộc lớn và rất có thế lực. Đó là gia tộc Dongbang và gia tộc Shinki. Dongbang là gia tộc lớn với nhiều casinô tầm cỡ quốc tế, ngoài ra còn mua bán bất động sản và cho vay nặng lãi. Gia đìng này có 2 thiếu gia cũng nổi tiếng nốt là Yunho manly và Junsu kute.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
75    14    2    13-05-2021