Phượng nhớ

Quán chè của Dì Tư được dựng dưới gốc phượng già. Tuy "ẩn cư" trong ngõ vắng nhưng quán của Dì thường đông khách. Khách hàng chủ yếu của Dì là đám học trò trường Thái Phiên. Chúng mến quán Dì Tư bởi sự yên tĩnh của cái ngõ vắng này, bởi nụ cười đôn hậu và dễ tính của Dì và cũng bởi ly chè của Dì hợp với. túi tiền của chúng.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    6    1    13-05-2021