Phượng yêu - Tiểu Thu

Năm nay mùng một Tết rớt vào ngày **** nhật, hên thiệt. Tuy sống hơn chục năm nơi xứ người xa vạn dậm, ông bà ông vải ( có thể) ở hết bên Việt Nam, nhưng bàn thờ không có hương hoa trà quả, trên bàn không có tí mứt sen, mứt bí, bánh chưng, bánh tét, ngày mùng một không dọn được mâm

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG