PR -----Bình Minh Mưa

Cuộc đấu tranh giữa con người cá nhân và con người xã hội là một cuộc đấu tranh bất diệt. Có khi cái phi ngã chiến thắng và đẩy ta xuống những bờ tuyệt vọng Hương ngồi trầm tư bên ly trà sắp nguội ngắt. Đã thành một thói quen, tuần nào cô cũng phải tới đây vài lần để nhấm nháp những vị trà là lạ, tự thưởng cho mình đôi giờ thư giãn đầu óc, không nghĩ gì cả, quên hết; cho dù sáng mai cô sắp có một cuộc thương lượng gay go với một tay nhà báo.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG