Sự tích cây Quất

Ngày xửa ngày xưa , xưa lắm . để miu kể về cái xưa của nó . Nó xưa đến cái mức mà ông cố nội của miu kể lại cho ông nội miu nghe hồi thế kỉ 19 ( sau này miu tìm được cuốn băng ghi âm buổi kể chuyện ấy ), ông cũng đã bắt đầu bằng "Ngày xửa

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG