Tình bạn là một khoảng cách

Mấy hôm nay nó buồn chuyện của bạn nó, và cũng hận bạn nó, nhưng lại cảm thấy thật đáng thương cho bạn nó. Tình cảm giữa nó và bạn nó đã trãi qua 5 năm kỉ niệm vui buồn và nước mắt. Nó đã khóc vì bạn nó rất nhiều. Bởi cái tội của nó là quá coi trọng tình cảm nên nó luôn khóc nhiều như vậy. Nó và bạn nó đã

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    80    2    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.